110_systeme_019_techno_5410_54_54_Einzelbuero_mit_Stuhl3